گزارش عملکرد

******************************************************

گزارش عملکرد سال ۹۷-۹۶(سال اول دوره پنجم شوراها)

گزارش عملکرد شهرداری کمیجان جهت مهار سیل(فروردین ۹۸)

گزارش عملکرد شهرداری کمیجان جهت کنترل شیوع ویروس کرونا

‘گزارش عملکرد سه ماهه اول سال ۹۹

گزارش عملکرد شهرداری کمیجان جهت کنترل ویروس کرونا

******************************************************