گونه های گیاهی و جانوری

گونه‌‌های گیاهان بومی و دارویی در شهر و روستاهای آن  عبارت هستند از: نعناع فلفلی، شمعدانی، شاه‌ تره، منداب، اویشن، ریواس، خاکشیر، بومادران، شنگ، اسپند، مرزنگوش، ترشک، تره وحشی، بارهنگ، کاسنی، گل گاوزبان، گل ارغوان، گزنه، بابونه، بادرنگ بویه، خارخسک، روناس، علف شیر، لاله سرنگون، مریم نخودی، همیشه بهار، زیره، لاله، زینان، شوید، شقایق، شنبلیله، تاجریزی، تاتوره، تیغال، توتیای نباتی و غیره.

انواع حیوانات وحشی که در کوهستان‌های وفس زندگی می‌کنند عبارت هستند از: گراز، گرگ، روباه، شغال، آهو، بز کوهی، کل، قوچ، میش، خرگوش و غیره. گونه‌های بسیار فراوانی از پرندگان در جنگل‌های آن یافت می‌شود که نمونه‌هایی از آن عبارت است از: عقاب، شاهین، زاغ، انواع کلاغ‌ها، بلبل، قرقاول، کبک، کبوتر، اردک، کفترچاهی، کبوتر کوهی، قمری، یاکریم، تیهو، جغد، گنجشک، بلدرچین، سار، پرستو، دارکوب، شانه بسر. مارهای موجود در منطقه وفس از خانواده مارهای افعی و از گونه‌های گرز مار، مار شاخدار ایرانی و افعی زنجان است.