پزشکان عمومی و متخصص و…

مطب پزشکان آدرسشماره تماس
دکتر غلامرضا علیمردادی خیابان مهدیه ۳۵۴۵۳۱۱۰-۰۸۶
دکتر ابوالقاسم رضایی خیابان امام – سه راهی بانک ملی ۳۵۴۵۳۷۰۷-۰۸۶
دکتر دندانپزشکی والا اسدی خیابان امام – جنب بانک توسعه تعاون ۳۵۴۵۵۳۸۵-۰۸۶
دکتر دامپزشکی علی فراهانیخیابان مخابرات