وظایف واحدهای شهرداری

شرح وظایف شهرداری کمیجان

شرح وظایف شهرداری کمیجان (معاونت برنامه ریزی و توسعه، دفتر تشکیلات و نیروی انسانی)
حوزه شهردار

-برنامه ریزی واحدهای حوزه شهردار جهت ایجاد و برقراری نظم و ترتیب و هماهنگی انسجام بین واحده

– انجام امور مربوط به حراست اموال، ساختمان ها، ماشین آلات، تاسیسات شهرداریها طبق دستورالعمل های ابلاغی

– رسیدگی و تحقیق درباره پرونده تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیت های فنی، شهری، اداری، مالی و نظایر آن از طرف     کارکنان شهرداری و یا اشخاص دیگر صورت می گیرد و تعیین و تشخیص نوع تخلف و حدود مسئولیت آن و تهیه گزارش ضمن اظهارنظر صریح برای اتخاذ تصمیم از طرف مقامات ذیصلاح.

– انجام مطالعات و بررسی های لازم در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری در جهت ارائه طرح ها و برنامه های مورد نیاز برای توسعه فرهنگی

-اقدام به ثبت اراضی و املاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک و تثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات و تنظیم دفاتر خاص املاک

-پیگیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارائه آن به دعاوی و مراجع قانونی ذیربط و دفاع از حقوق حقه شهرداری در مراجع مذکور

-برنامه ریزی به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی آماری جامع، به روز و کارآمد شهرداری و سازمان های وابسته


امور اداری و مالی

– بررسی مکاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداری و تهیه گزارشات لازم پیرامون مسائل مختلف شهرداری جهت مقامات مافوق

– نظارت در تامین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسائل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظرگرفتن اعتبارات مصوب

– بررسی امکانات رفاهی، ورزشی، بیمه و بازنشستگی کارکنان -نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات

– تهیه گزارش های مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری

-بررسی عملکرد مالی کلیه واحد های تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها

– انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات و آیین نامه مالی شهرداریها

-نظارت در حفظ و نگه داری کلیه اموال و داراییهای شهرداری و واحد های تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها

– همکاری در تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح بودجه، تفریغ بودجه با توجه به آیین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط


امور عمرانی و شهرسازی

– نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرح های عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرح های عمرانی خاص و زیر بنائی

-مراقبت در تشکیل کمیسیون های فنی و ایمنی و سایر کمیسیون های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیونهای مذکور

-نظارت بر نگه داری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمان ها و مستحدثات و تاسیسات متعلق به شهرداری

-تعیین میزان و نحوه تخلفات انجام شده از پروانه های ساختمانی یا ساختمانهای بدون پروانه توسط مالک و تکمیل و ارجاع پروژه تخلف به مراجع ذیصلاح


 خدمات شهری

-رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظارت معابر و جمع آوری لجن، زباله، نخاله و لایروبی و نگهداری و پاکسازی انها و مسیلهای واقع در محدوده منطقه و اجرای برنامه های زیباسازی در چارچوب طرحهای مصوب

– جلوگیری از کار اماکن مزاحم و بر خلاف بهداشت برابر مصوبات کمیسیون تشخیص مزاحمت

– حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در منطقه شامل میادین، رفوژها، پارکهای محلی و اشجار با معابر

– شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق

– استفاده از وسائل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق

-مدیریت و نظارت بر حمل و نقل عمومی درون شهری بر اساس دستورالعملهای صادره

-پیش بینی های لازم به منظور تامین نیازمندیهای آتی شهر از لحاظ تعداد مینی بوس و تاکسی با استفاده از کلیه امکانات


دبیرخانه شورای اسلامی شهر

–   ثبت لوایح و کلیه نامه های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیونهای فرعی زیرمجموعه آن

–  توزیع مصوبات و صدور و ارسال پاسخ نامه ها به شهرداری و سایر ادارات و سازمان های مربوطه

– تعیین و تنظیم وقت ملاقات با ریاست و سایر اعضاء شورای شهر

-درج صورتجلسات و مذاکرات انجام شده در جلسات شورای شهر در دفتر خاص

– حفظ و نگهداری اسناد و اوراق و صورتجلسات و مصوبات شورای شهر

-انجام دعوت از مقامات مسئولین مختلف جهت شرکت در جلسات شورای شهر در اجرای مصوبات و دستورالعملهای شورای مذکور

-پیگیری امور بودجه و هزینه های مربوط به اداره و گردش کار شورای شهر


آتش نشانی و خدمات ایمنی

–          شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق

–         شرکت در آموزش ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات فنی، حرفه ای، اداری و عقیدتی

–         استفاده از وسائل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق

–         استفاده از لباس فرم و نصب پلاک سینه و درجات و علائم منطبق با سمت توام با نظافت کامل

–         شرکت در ورزش عمومی و دسته جمعی به منظور حفظ قوت بدنی و تندرستی لازم برای انجام وظائف

–         آشنایی کامل با موتور پمپها، کف سازها یا پودرپاشها، مانیتورها و سایر تجهیزات و ابراز

–         حسن استفاده از تجهیزات و ابزار قطعات و وسایل و ماشین آلات و مراقبت در نگهداری از آن


واحد حراست:

۱-     تامین حراست اخبار، اسناد مدارک، تاسیسات و اماکن و تجهیزات و مخابرات طبقه بندی شده و پرسنل در   مقابل نفوذ و دسترسی عوامل غیر مجاز.

۲-     انجام کلیه امور محرمانه و اقدامات تدافعی لازم به منظور ایجاد تامین در مقابل خطرات طبیعی و مصنوعی.

۳ –     دریافت و ثبت نامه های محرمانه و کشف رمز و تلگراف ها و عنداللزوم ارجاع به واحد های زیربط.

۴ –     استقرار سیستم طبقه بندی مناسب به منظور حراست و نگاهداری اسناد و مدارک محرمانه.

۵ –     انجام همکاری های لازم با مراجع امنیتی و اطلاعاتی برابر مقررات عمومی حراست مرکزی وزارت کشور.

۶-     انجام ماموریت های محوله ارجاعی از سوی حراست مافوق برابر قوانین و مقررات جاری حراست ها.


واحد رایانه:

۱- تهیه برنامه های مورد نیاز واحد های شهرداری جهت بهبود روش های اجرایی و نگه داری و اجرای سیستم های کامپیوتری شده.

۲- تهیه لیست ها، آمار و اطلاعات مورد نیاز سیستم های کامپیوتری شده و طراحی فرم های جمع آوری اطلاعات    جهت پیاده سازی برنامه های مورد نیاز.

۳-همکاری با شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری جهت تنظیم سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز به منظور برقراری ارتباط با مرکز کامپیوتری.

۴- ارائه آموزش های لازم به پرسنل مربوطه جهت جمع آوری و کنترل اطلاعات برای استفاده از برنامه ها و سیستمهای کامپیوتری شده.