موقعیت صنعتی

مشخصات و موقیعت

شهرک صنعتی کمیجان در فاصله حدودا ۵کیلومتر از شهر کمیجان واقع گردیده و مساحت آن معادل ۹۲.۴ هکتار و سطح کاربری اراضی صنعتی آن تقریبا ۵۵ هکتار می‌باشد . این شهرک در مجاورت جاده اصلی کمیجان -همدان واقع و فاصله آن با اراک ۹۵ کیلومتر ‌، همدان ۸۵ کیلومتر ، ملایر۹۰ کیلومتر و تهران۳۰۰کیلومتر می باشد همچنین این شهرک در فاصله۹۰کیلومتری از خط راه‌آهن سراسری وایستگاه راه‌آهن اراک ، ۹۸ کیلومتری فرودگاه اراک و ۹۵ کیلومتری گمرک ‌اراک قرارگرفته است که یکی از قطب‌های مهم صنعت در ایران به حساب می‌آید. شهرک صنعتی کمیجان در سال ۱۳۷۵ در جنوب غربی شهر کمیجان ایجاد شده‌است که هم اکنون در مساحتی بالغ بر ۳۰۰۰ هکتار و با ۵۰ واحد کارخانه تولیدی مشغول به فعالیت است.

واحد های مستقر و صنایع مجاز برای استقرار

اولین قرارداد تخصیص زمین در این شهرک به آبان ماه سال ۱۳۷۳ بر می گردد و از مجموع اراضی قابل تخصیص با کاربری صنعتی تاکنون بخشی از اراضی درقالب قراردادهای منعقده به متقاضیان اختصاص داده شده و امکان استقرارکلیه صنایع در زونهای تعریف شده فلزی،غذایی، شیمیایی، کانی غیرفلزی، برق والکترونیک ، نساجی، سلولوزی و … در آن وجود دارد.

عواملی چون فاصله این شهرک تا مرکز استان قرار نگرفتن در شاه راههای اصلی و عدم وجودفرهنگ صنعتی در منطقه موجب عدم رشد قابل قبول در این شهرک شده است که امید می رود با توجه به اینکه در سال ۱۳۸۱ منطقه کمیجان از بخش به شهرستان تبدیل و قدمهایی برای رونق شهرستان و شهرک برداشته شده است به موازات تکمیل طرحهای زیربنایی در شهرک در آینده نزدیک شاهد رونق و رشد شهرک مذکور باشیم.

مساحت

  • مساحت کل اراضی ۴/۹۲ هکتار
  • متراژ فاز عملیاتی ۵۵/۸۰ هکتار
  • متراژ زمین صنعتی ۹۳/۵۵ هکتار
  • زمین واگذاری شده ۴۸/۶ هکتار
  • فضای شبز بهره برداری شده ۱۲/۳ هکتار

اطلاعات زیربنایی

کار طراحی و عملیات عمرانی این شهرک از سال ۱۳۷۰ آغاز و تاکنون بخشی ازخدمات ضروری و امکانات زیر بنایی درآن از قبیل : آماده‌سازی ،آب ، برق ، ،فضای سبز و … انجام و تکمیل طرحهای زیربنایی این شهرک دراولویت طرحهای عمرانی آن قراردارد.

 

 

کارخانه پنیر پیتزا

کارخانه شیر

کارخانه ذوب فلزات