مساجد و حسینیه ها

نام مسجد یا حسینیه آدرس
مسجد موسی بن جعفر(ع)بلوار مصطفی خمینی – روبروی کلانتری
حسینیه موسی بن جعفر(ع)بلوار مصطفی خمینی – روبروی کلانتری
مسجد امیرالمومنین (ع)شهرک فرهنگیان
مسجد حضرت ابوالفضل (ع)محله عیسی آباد – کوی شهید حسینعلی افشار
حسینیه انصار المهدی محله عیسی آباد – کوی غدیر
مسجد امام رضا (ع)محله عیسی آباد – کوی شهید علیرضا حسنی
مسجد حضرت ابوالفضل (ع)خیابان ۱۹ بهمن – محله علی قلی بگ
حسینیه امام خمینی (ره) بلوار شهید دستجانی
مسجد زین العابدین (ع) کوی شهید تجلی
مسجد امام رضا (ع)خیابان امام
مسجد صاحب الزمان (ع )خیابان ۱۶ متری انقلاب
حسینیه صاحب الزمان (ع)خیابان ۱۶ متری انقلاب
مسجد جامع بلوار شهید حجازی
مسجد امام حسین (ع)خیابان شهید اسدی نیا
مسجد موسی بن جعفر(ع)خیابان شهید امینی – کوی قائم
مسجد حضرت ابوالفضل (ع)محله قلعه -خیابان شهید حمیدرضا کمیجانی
مسجد صاحب الزمان(ع)محله انار – خیابان شهید بهشتی
حسینیه قمر بنی هاشم (ع)محله انار – خیابان شهید بهشتی
حسینیه بقیه اله محله انار – خیابان شهید بهشتی