قنادی و کافی شاپ

قنادی و کافی شاپآدرسشماره تماسپیش شماره
قنادی حامدخیابان امام – چهار راه مهدیه ۳۵۴۵۳۰۳۸۰۸۶
قنادی میلاد خیابان معلم – روبروی پمپ بنزین -۰۸۶
قنادی امامیخیابان معلم ۳۵۴۵۲۵۵۴۰۸۶
قنادی سادات خیابان معلم ۳۵۴۵۲۲۵۲۰۸۶