فرم ثبت مشکلات خدمات شهری

فرم ثبت مشکلات خدمات شهری

ضمن عرض خیرمقدم خدمت شهروندان گرامی : خواهشمند است ضمن پرکردن فیلدهای مورد نیاز و ستاره دار ، مشکلات مربوطه را با ذکر آدرس اعلام فرمایید تا ضمن بررسی کارشناسان این شهرداری ، موضوع در اسرع وقت پیگیری شود .