دبیرستان ها

نام مدرسه دخترانه پسرانه سال تأسیس شماره تلفن آدرس
فخرالدین عراقی*۱۳۷۹۴۰۴۷بلوار آیت الله شماعی
قمر بنی هاشم *۳۰۳۲بلوار مصطفی خمینی
فاطمیه *۳۰۱۳خیابان مهدیه
ساعی*۱۳۸۷۳۱۷۱خیابان گلچین