دبستان

نام مدرسه دخترانه پسرانه سال تأسیس شماره تلفن آدرس
مولوی*۱۳۸۵۳۵۴۴خیابان دکتر لقمانی
زینبیه*۱۳۵۸۴۸۵۰بلوار شهید حجازی
توحید *۱۳۵۸۲۲۸۰خیابان شیخ شهاب الدین کمیجانی
هفده شهریور*۴۱۱۹کوچه شهید تجلی – کوی مولوی
شهدای عیسی آباد**۱۳۷۲۲۹۴۱بلوار همدان
شهدای فرهنگیان **۱۳۷۳۳۶۸۷خیابان شهدای فرهنگیان
شهدای انار**۲۹۶۶خ شهید بهشتی کوی توحید
مدرسه استثنایی پویا **۱۳۸۲۴۰۲۳بلوار شیخ عبدالنبی وفسی