جمعیت ومحصولات

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان کمیجان طبق آخرین تقسیمات کشوری برابر با ۳۹۳۴۰  نفر بوده است .

جمعیت شهرکمیجان طبق آمار سال ۹۰ برابر ۹۱۹۵ نفر و ۲۵۶۴ خانوار می باشد .
فعالیت عمده مردم بر روی کشاورزی و دامپروری استوار است.
محصولات زراعی اصلی این منطقه شامل: گندم – جو – علوفه – حبوبات – سیب‌زمینی – چغندرقند – دانه‌های روغنی مانند آفتابگردان و کلزا و محصولات باغی مانند انگور – سیب – بادام و آلو می‌باشد.