تاریخچه کمیجان

شهرستان کمیجان یکی از شهرستانهای تابعه استان مرکزی ایران است. مرکز آن شهر کمیجان است که در ۹۶ کیلومتری شهر اراک قرار دارد. ترکی و فارسی زبانهای اصلی مردم منطقه هستند. از روستاهای این شهرستان می توان به وفس اشاره کرد که در بیست کیلومتری شهر کمیجان قرار دارد.
از سال ۱۳۸۱ کمیجان از بخش به شهرستان تبدیل گشته و دارای فرمانداری و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان و ارگانهای مـختلف می باشد. شهرستان کمیجان در همسایگی استان همدان قرار گرفته است.
زبان غالب مردم شهرستان ترکی بوده اما در چند روستای شمالی(چهرقان، وفس، فرک و گورچان) گویش خاصی از زبان پارسی اصیل که به «تاتی» معروف است رایج می‌باشد.
وجود آثاری مانند تپه‌های باستانی «چهل‌گزی» و «میلاجرد» و روستاهای کهنی مانند «وفس» – «آمره» – «فردقان» و … حتی احتمال وجود سنگ‌نگاره‌های دوران پارینه ‌سنگی کاملا مشخص است که از زمان‌های قدیم سکونت و تمدن در این منطقه وجود داشته است.

شهرستان کمیجان یکی از شهرستانهای تابعه استان مرکزی ایران است. مرکز آن شهر کمیجان است که در ۹۶ کیلومتری شهر اراک قرار دارد. ترکی و فارسی زبانهای اصلی مردم منطقه هستند. از روستاهای این شهرستان می توان به وفس اشاره کرد که در بیست کیلومتری شهر کمیجان قرار دارد.
از سال ۱۳۸۱ کمیجان از بخش به شهرستان تبدیل گشته و دارای فرمانداری و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان و ارگانهای مـختلف می باشد. شهرستان کمیجان در همسایگی استان همدان قرار گرفته است.
زبان غالب مردم شهرستان ترکی بوده اما در چند روستای شمالی(چهرقان، وفس، فرک و گورچان) گویش خاصی از زبان پارسی اصیل که به «تاتی» معروف است رایج می‌باشد.
وجود آثاری مانند تپه‌های باستانی «چهل‌گزی» و «میلاجرد» و روستاهای کهنی مانند «وفس» – «آمره» – «فردقان» و … حتی احتمال وجود سنگ‌نگاره‌های دوران پارینه ‌سنگی کاملا مشخص است که از زمان‌های قدیم سکونت و تمدن در این منطقه وجود داشته است.

شهرستان کمیجان یکی از شهرستانهای تابعه استان مرکزی ایران است. مرکز آن شهر کمیجان است که در ۹۶ کیلومتری شهر اراک قرار دارد. ترکی و فارسی زبانهای اصلی مردم منطقه هستند. از روستاهای این شهرستان می توان به وفس اشاره کرد که در بیست کیلومتری شهر کمیجان قرار دارد.
از سال ۱۳۸۱ کمیجان از بخش به شهرستان تبدیل گشته و دارای فرمانداری و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان و ارگانهای مـختلف می باشد. شهرستان کمیجان در همسایگی استان همدان قرار گرفته است.
زبان غالب مردم شهرستان ترکی بوده اما در چند روستای شمالی(چهرقان، وفس، فرک و گورچان) گویش خاصی از زبان پارسی اصیل که به «تاتی» معروف است رایج می‌باشد.
وجود آثاری مانند تپه‌های باستانی «چهل‌گزی» و «میلاجرد» و روستاهای کهنی مانند «وفس» – «آمره» – «فردقان» و … حتی احتمال وجود سنگ‌نگاره‌های دوران پارین