اعضای شورا در ۶ دوره

اعضا شورا در دوره های مختلف 
دوره اول :


۱- علی میوه

۲- حاج ابراهیم قابضی

۳- حاج غلامعباس فخارنیا

۴- دکتر غلامرضا علیمرادی

۵- حاج علی اوسط رحیمی مهر

دوره دوم


۱- حاج علی اوسط رحیمی

۲- حاج محمد حسنی

۳- سید محمد حسینی

۴- نجف علی سلطانی

۵- شهین رضائیان

دوره سوم


۱- غلامعلی کمیجانی

۲- محمود تجلی

۳- نصرت اله بهادری

۴- محمد محبی

۵- علیرضا اسلامی

دوره چهارم


۱- حاج علی اوسط رحیمی پویا

۲- علیرضا اسلامی

۳- عباس ضیغمی

۴- محمد درخشان

۵- روح اله رحیمی

دوره پنجم 


۱- حاج نجفعلی  سلطانی 

۲- محسن کرباسی 

۳- حاج علی اوسط رحیمی پویا

۴- غلامعلی کمیجانی 

۵- غلامحسین عرفانی راد

۶-علی فرجی  عضو علی البدل

دوره ششم


۱- یاسر احمدی 

۲- هادی کمیجانی  

۳- حسین ارشادی

۴- علی فرجی

۵- غلامعلی کمیجانی

۶-غلامرضا کمیجانی عضو علی البدل