ارتباط با اعضا

ارتباط با اعضا

شهروندان گرامی ،

         جهت طرح مشکلات و یا بررسی درخواست خود در جلسات شورا ، میتوانند  همه روزه در ساعات اداری به دفتر شورای اسلامی شهر کمیجان واقع درکمیجان – بلوار شیخ عبدالنبی وفسی- ساختمان آتش نشانی مراجعه نمایند . در صورت نیاز به تماس تلفنی نیز میتوانند با تلفن:   ۳۵۴۵۳۵۴۵    تماس حاصل نمایند .