آموزشگاه های عالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان

این دانشگاه تحت پوشش دانشگاه آزاد واحد اراک در بهمن ۱۳۸۲ کار خود را آغاز کرد. هم اکنون با تصویب گسترش پروژه و با امتیاز ۱۳۵۰۰ میلیون ریال در زمینی به مساحت ۵/۳۲ هکتار فاز اول ساخت و ساز این دانشگاه آغاز شده و در فاز اول ۴۷۰۰ مترمربع فضای آموزشی در ۱۲ واحد ساختمان در حال اجراست. این دانشگاه در حال حاضر ۳۱۰ نفر در رشته‌های: کاردانی پیوسته کامپیوتر – الکترونیک و حسابداری و کاردانی ناپیوسته و کارشناسی حسابداریدانشجو پذیرفته که پس از اجرای فاز اول، رشته‌های حقوق – بازرگانی – الکتروتکنیک و عمران و کاردانی ناپیوسته کامپیوتر اضافه خواهد شد و در آینده تعداد رشته‌ها به ۳۰ رشته و همچنین تعداد دانشجوهای پذیرفته شده پس از اجرای فاز اول به ۱۰۰۰ نفر و در آینده به ۳۰۰۰ نفر خواهد رسید.

 

دانشگاه پیام نور شهرستان کمیجان :

این دانشگاه در شهریور ۱۳۸۵ با پذیرش ۲۶۵ نفر دانشجو در رشته‌های حقوق – مدیریت بازرگانی – ادبیات فارسی – الهیات – علوم اجتماعی – مهندسی رایانه فعالیت خود را آغاز کرد. در طرح توسعه این دانشگاه با اختصاص زمینی به مساحت ۷ هکتار و ۲۳۰۰ مترمربع زیربنا در محله عیسی‌آباد تعداد دانشجوهای پذیرفته شده به ۲۰۰۰ نفر هم خواهد رسید.

 

دانشگاه پیام نور میلاجرد :

این دانشگاه در بهمن ۱۳۸۵ با پذیرش ۳۵ نفر دانشجو در رشته‌ی روان‌شناسی فعالیت خود را آغاز کرد. در مهر ۱۳۸۶ تعداد دانشجویان پذیرفته شده به ۲۵۰ نفر و پس از اضافه شدن رشته‌های حسابداری – مهندسی فن‌‌آوری اطلاعات IT – الهیات و معارف این تعداد به ۱۵۰۰ نفر دانشجو خواهد رسید.