آموزشگاه زبان

عنوان آدرسشماره تلفن تماس
آموزشگاه زبان شمیم خیابان امام خمینی (ره)۳۵۴۵۳۰۶۳-۰۸۶
آموزشگاه زبان طنین خیابان معلم – جنب پست ۰۸۶-۳۵۴۵۳۱۸۰
آموزشگاه زبان فرهیختگان دانشروبروی درمانگاه ۳۵۴۵۴۵۰۰-۰۸۶