آثارباستانی و بناهای تاریخی

قلعه عیسی خان بهادری

تپه باستانی چرکزی


روستای گردشگری وفس

برج دارابی وفس کمیجانسنگ آسیاب آب کمیجان

یخچال زیرزمینی میرزا اصغر رجیل
یخچال طبیعی
غار


یکی از درب های بازار چه قدیمی
کارگاه و کوره سفال سازی


شهدای گمنام وفس

سنگ قبر قدیمی

حوزه علمیه قدیمی کمیجان

قلعه کمیجان